Hlavná stránka

Hypotéka so ŠP pre mladých

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v II. štvrťroku 2017 dosiahla výšku 944 Eur.
Na uvedenom základe sa od 01.10.2017 mení výška 1,3-násobku tejto hodnoty,
ktorá je jednou z podmienok priznania štátneho príspevku pre mladých. Nová hranica 1,3 násobku je 1227,20 Eur a po zmene v zákone nová hranica pre manželov spoločne 2,6 násobku je 2454,40 Eur*

V praxi to znamená, že od 01.10.2017 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých klienti, ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1227,20 Eur a manželia spoločne 2454,40 Eur*

Posted by Juraj Sokol on Mon, 2 Oct 2017

LEGISLATÍVNE ZMENY - Hypotéka

S účinnosťou od 1.4.2011 nastali legislatívne zmeny v poskytovaní flexihypoték, konkrétne:

1.Zmena príjmovej hranice pre hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých

2.Možnosť požiadať kedykoľvek počas splácania hypotéky o odklad splátky istiny alebo zníženie splátky až na 50%

3.Povinnosť banky zasielať Oznámenia o novej úrokovej sadzbe na nové fixované obdobie minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby fixácie

4.Rozšírenie účelov použitia o účel – splatenie skôr poskytnutej hypotéky

Posted by Administrator on Thu, 31 Mar 2011