Nehnuteľnosti

Financovanie

Konzultácia a po dohode aj realizácia vhodného spôsobu financovania kúpy nehnuteľnosti. Do úvahy pripadá úver od banky, stavebnej sporiteľne alebo štátneho fondu rozvoja bývania. V niektorých prípadoch je potrebné a vhodné kombinovať tieto možnosti.

Podklady k financovaniu

Vysvetlenie a zabezpečenie potrebných dokumentov, súvisiacich s vybavením úveru, pre vybrané spoločnosti. Napríklad podklady k znaleckému posudku, zabezpečenie znalca a iné.

Právny servis

Po dohode zabezpečenie zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľností, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností, plných mocí a pod..