Individuálne služby

Podľa dohody.

Na základe vašich špecifických požiadaviek a po zistení či vám v rámci mojich vedomostí, schopností a kontaktov viem pomôcť.